Спедиторска фирма Северна Морска Компания ЕООД


Северна Морска Компания ЕООД


Спедиторска фирма „Северна Морска Компания“ ЕООД - Вътрешен и международен транспорт

Северна Морска Компания ЕООД е компания, работеща в областта на транспорта и логистиката. Предлагаме транспортна услуга, логистично решение, персонален подход към всеки отделен клиент. Управителят на фирмата е с над 20 години опит в сферата на предлаганите от нас услуги, което Ви гарантира безкомпромисно качество и бързина!


• Международен и вътрешен транспорт на цели и групажни товари с автомобилен транспорт
• Транспорт на цели контейнери
• Групажен контейнерен транспорт
• Агентиране на пратки
• Складиране, включително и под митнически контрол

За нас

Северна Морска Компания ЕООД е с основна дейност свързана с обслужване в областта на външнотърговски международни транспортни решения и спедиция свързана с морски контейнерен транспорт, сухопътен транспорт и въздушен транспорт. Нашите основни принципи са:

  • коректност
  • законосъобразност
  • бързина


Услуги

Осъществяваме транспорт на цели контейнери, групажни пратки от и до всички световни пристанища, според изискванията на нашите клиенти и спецификата на стоките които се превозват.

Транспорт на групажни пратки със сухопътен транспорт, както и цели товари.


Северна Морска Компания ЕООД

Осъществяваме цялостен контрол по време на транспорта.


Северна Морска Компания ЕООД

Допълнителни услуги:

- Декларация за временно складиране
- Поставяне на стоки под митнически режими: внос/допускане за свободно обръщение
- Износ/временен износ и специални режими - външен и вътрешен транзит, митническо складиране, временен внос, активно усъвършенстване, пасивно усъвършенстване
- Реекспортиране
- Допускане на безмитен внос

Екип

Илиян Тефалоев

Илиян Тефалоев

Управител

За контакти